Siirry sisältöön

Saavutettavuus & Monimuotoisuus

Tulevaisuutemme on monimuotoinen!

Onko teillä varmistettu, että yhteisönne osaaminen saavutettavuudesta ja monimuotoisuudesta on ajan tasalla? Onko turvattu, että erilaiset ihmiset voivat osallistua toimintaanne niin työntekijöinä kuin asiakkaina? Saavutettava ja selkeä viestintä on ymmärrettävää ja helppokäyttöistä jokaiselle.

Tarvitsemme tekoja yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän edistämiseksi.

Monimuotoinen työyhteisö on merkittävässä roolissa tulevaisuuden  työelämässä, jossa jokaisen työpanos on yhä tärkeämpää saada  työelämän käyttöön. Monipuolinen osaaminen on organisaation  voimavara ja ennen kaikkea tulevaisuudessa edellytys  organisaatioiden keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

 • Mitä monimuotoisuus tarkoittaa
 • Monimuotoinen tulevaisuus (työelämä, asiakaskunta)
 • Tiedostamattomat ennakkoluulot
 • Monimuotoisuus menestykseksi
 • Saavutettavuuden merkitys ja vaikuttavia kokemustarinoita
 • Saavutettavuuden kolmijako: Tekninen saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys
 • Selkeäkielisyyden, tekstin asettelun ja alt-tekstien harjoitukset

Koulutuksesta saat

 • Ymmärrystä yhteiskunnan monimuotoisuuskuvasta
 • Välineitä vastuullisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen
 • Perustason ymmärryksen lainsäädännöstä ja teknisen saavutettavuuden osa-alueista
 • Työkaluja saavutettavampaan ja selkeämpään viestintään
 • Taitoja selkeäkielisen tekstin tuottamiseen

Kohderyhmä

Koulutus sopii yhteisöille, jotka haluavat vahvistaa omaa elinvoimaansa sekä osaamisekosysteemiään saavutettavan viestinnän avulla.

Koulutus tukee yhdenvertaisten palveluiden luomista ja yhteiskuntavastuun toteuttamista.

Koulutuksen avulla varmistatte työntekijöillenne perusosaamisen saavutettavuuden ja monimuotoisuuden teemoista.

Lisää tietoa koulutuksista

Koulutuskokonaisuudessa hyödynnetään helppokäyttöistä ja tietoturvallista Howspace-alustaa. Koulutustapa on osallistava. Oppiminen tapahtuu monipuolisten konkreettisten harjoitusten avulla. Toteutamme koulutuksen lähi- tai etätoteutuksena toiveidenne mukaan.

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jasmin Virta

Koulutussuunnittelija
jasmin.virta@inlive.fi 040 198 9292