Siirry sisältöön

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien henkilöiden ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Koulutus on 30 op laajuinen. Koulutus koostuu 12 lähiopetuspäivästä ja lähiopetusjaksojen välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta ja vertaisryhmätyöskentelystä. 

Ajankohtaiset Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmenta koulutuksemme löydät täältä

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

Neuropsykiatrinen tietous 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Syventävä tieto autismikirjon häiriöistä 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä 
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys arjessa; koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa 
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut 

Ratkaisukeskeinen osaaminen 

 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin hyödyt kouluympäristössä 
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia 

Valmentava työote 

 • Ratkaisukeskeisen valmentavan työotteen hyödyntäminen asiakkaan kohtaamisessa 
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa 

Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen 

 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet 
 • Asiakkaan arvostava kohtaaminen 
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka 
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka sekä niiden soveltaminen 
 • Resilienssi ja oma työhyvinvointi 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää: 

 • Omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
 • Henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • Perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6–7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja
  referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • Vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5–6 kertaa = 12 h
 • Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • Oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • Valmennuspäiväkirja
 • Kirjareflektio kahdesta kirjasta
 • Valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään Howspace-verkkoalustaa: 

 • Yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa
 • Vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa
 • Henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa
 • Ajankohtaisessa tiedottamisessa 

Koulutuksesta saat

Koulutuksen avulla kehität ymmärrystäsi neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista. Siirryt ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen, mikä parantaa vuorovaikutusta, vapauttaa voimavaroja ja lisää työhyvinvointia.  

Valmentavalla työotteella pystyt kehittämään nepsy-henkilön itseohjautuvuustaitoja 

Vahvuusperusteinen, myönteisiä tunnekokemuksia lisäävä yhteistyö parantaa nepsy-henkilön minäkuvaa ja auttaa tunnistamaan sekä löytämään piileviä voimavaroja. Kannustavalla ja kunnioittavalla vuorovaikutuksella lisäät luottamusta eri toimijoiden välillä. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus antaa erinomaisia valmennuksellisia työkaluja neuropsykiatrisia haasteita omaavien parissa työskenteleville opetus- ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. 

Lisää tietoa koulutuksista

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jasmin Virta

Koulutussuunnittelija
jasmin.virta@livelearn.fi 040 198 9292