Siirry sisältöön

Avekki®-toimintatapamalli

Avekki-toimintatapamalli antaa työntekijälle ja työyhteisölle valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa aihetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään Avekki -toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietämystä ja toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin sekä hallintaan.

Tarjoamme 8h kertaus –koulutusta, 12h, 16h sekä 24h koulutuksia. Tämän lisäksi lasten ja nuorten parissa työskenteleville AVEKKI -koulutusta.

 

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

AVEKKI-koulutus antaa työntekijälle ja työyhteisölle valmiuksia ja toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin sekä hallintaan.  

Aihetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään AVEKKI-toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä. 

Koulutuksesta saat

Saat koulutuksessa monipuolisen näkemyksen turvallisuusasioista sekä käytännön välineitä turvallisuuden parantamiseen omassa työympäristössäsi. 

 • Keinoja tunnistaa, ennakoida ja ennaltaehkäistä uhka- ja väkivaltatilanteita eri näkökulmista
 • Valmiudet reagointiin ja riskien hallintaan

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja turvallisuusalalla esimerkiksi perusopetuksessa, päivähoidossa, lastensuojelussa, sairaanhoidossa, mielenterveyspuolella tai nuorisotyössä. 

8h kertaus

Tämä koulutus on tarkoitettu kertauskoulutukseksi henkilöille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet AVEKKI-koulutuksen. Koulutuksessa kerrataan AVEKKI-toimintatapamalli sekä uusimmat ohjeistukset.

Koulutus sisältää:

 • uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi
 • vuorovaikutus
 • työyhteisön toiminta
 • ohjaava lainsäädäntö
 • itsensä suojeleminen

12h Avekki®-koulutus

Koulutuksessa käydään läpi AVEKKI-toimintatapamallin teoriaa sekä käytäntöjä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. 12 tunnin AVEKKI-koulutuksen käytyään henkilö on oikeutettu osallistumaan AVEKKI-kouluttajakoulutukseen.

Koulutus sisältää:

 • uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi
 • vuorovaikutus
 • työyhteisön toiminta
 • ohjaava lainsäädäntö
 • itsensä suojeleminen
 • lähestyminen, ohjaaminen ja saattaminen
 • yhteistyö muiden kanssa tilanteessa

Näiden lisäksi koulutuksessa on käytännön harjoitteita vuorovaikutuksesta sekä rajoittamisesta.

16h Avekki®-koulutus

Koulutuksessa käydään läpi avekki-toimintatapamallin teoriaa sekä käytäntöjä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. 16 tunnin avekin käytyään henkilö on oikeutettu osallistumaan avekki-kouluttajakoulutukseen.

Koulutus sisältää:

 • uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi
 • vuorovaikutus
 • työyhteisön toiminta
 • ohjaava lainsäädäntö
 • itsensä suojeleminen
 • lähestyminen, ohjaaminen ja saattaminen
 • yhteistyö muiden kanssa tilanteessa
 • tilanteen jälkiselvittely

Näiden lisäksi koulutuksessa on käytännön harjoitteita vuorovaikutuksesta sekä rajoittamisesta. Harjoittelussa käydään myös läpi erilaisia case-tilanteita sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Tässä koulutuksessa käytännön harjoittelu on monipuolisempaa ja siihen on varattu enemmän aikaa.

AVEKKI 12h – Lasten ja nuorten parissa työskenteleville

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville tarkoitettu AVEKKI-koulutus. Tässä koulutuksessa AVEKKI-toimintatapamallin koulutusmateriaali sekä harjoitteet on räätälöity huomioiden lasten ja nuorten kanssa työskentelyn erityispiirteet. Tämä lisäkoulutus pätevöittää tarkemmin ymmärtämään ja kouluttamaan esimerkiksi lasten ja nuorten aggressioon ja sen hallintaan liittyviä ominaisuuksia, malleja ja perusteita. Kokonaisuuteen kuuluu myös lapsille kehitetyt turvalliset hallintaotteet.

Lisää tietoa koulutuksista

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jasmin Virta

Koulutussuunnittelija
jasmin.virta@inlive.fi 040 198 9292