Siirry sisältöön

Oiva-vuorovaikutusmalli®

Vuorovaikutus vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa on usein haasteellista ammattilaisellekin. Kontaktia puhevammaiseen ihmiseen voi olla vaikea saada, yhteistä kieltä ja rytmiä voi olla vaikea löytää tai puhevammaisen ihmisen aloitteet vuorovaikutukseen ovat vähäisiä. Myös työntekijän kiire ja väsymys voivat vaikeuttaa vuorovaikutusta. Taito toimia tasavertaisena vuorovaikutuskumppanina ei synny välttämättä itsestään, mutta se on opittavissa.

Toteutamme OIVA-vuorovaikutusmallia Prosessina sekä OIVA-klinikkana.

Tietoa koulutuksesta

OIVA-prosessi

OIVA-prosessissa käytössä ovat OIVA-vuorovaikutusmallin® periaatteet ja työvälineet, jotka suuntaavat huomion vuorovaikutukseen, jäsentävät työskentelyä ja helpottavat vuorovaikutusta vahvistavien tavoitteiden asettamista. Työskentely perustuu vuorovaikutustilanteiden videointiin ja videoiden voimavaralähtöiseen havainnointiin yhdessä.  OIVA-prosessin aikana työntekijät voivat videoida vuorovaikutustilanteita jopa kuuden asiakkaansa kohdalla. OIVA-ohjaajan tuella opitaan löytämään vuorovaikutusta edistäviä tekijöitä tunnistamalla ja hyödyntämällä osallistujien vahvuuksia sekä käyttämään tietoisesti osaavan kumppanuuden elementtejä.

 

Koulutuksesta saat

 

Työyhteisösi vuorovaikutuskulttuurin vahvistumisen myötä palvelun laatu paranee, puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen voi vähentyä.  
OIVA-yhteisöt työskentelevät innovatiivisesti ja ovat edelläkävijöitä vuorovaikutusasioissa. Työyhteisössä vuorovaikutus ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunne lisääntyy.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti niille työyhteisöille, jotka työskentelevät vaikeasti puhevammaisten henkilöiden parissa.

OIVA-klinikka

OIVA-klinikka työskentelyssä hyvät vuorovaikutustavat tuodaan näkyviksi, yhteiseen tietoisuuteen ja käyttöön. 

 

Koulutuksesta saat

 

Koulutus tarjoaa uutta intoa, sisältöä ja hyvinvointia omaan työhön ja tasavertaiseen kohtaamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti niille työntekijöille ja läheisille (esimerkiksi vanhemmat, kuntouttajat, yhteisön työntekijät, opetushenkilöstö), jotka toimivat vaikeasti puhevammaisten ihmisten parissa.

Lisää tietoa koulutuksista

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jasmin Al kurdi

Koulutussuunnittelija
jasmin.alkurdi@inlive.fi 040 198 9292