Siirry sisältöön

Oiva-vuorovaikutusmalli®

Vuorovaikutus vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa on usein haasteellista ammattilaisellekin. Kontaktia puhevammaiseen ihmiseen voi olla vaikea saada, yhteistä kieltä ja rytmiä voi olla vaikea löytää tai puhevammaisen ihmisen aloitteet vuorovaikutukseen ovat vähäisiä. Myös työntekijän kiire ja väsymys voivat vaikeuttaa vuorovaikutusta. Taito toimia tasavertaisena vuorovaikutuskumppanina ei synny välttämättä itsestään, mutta se on opittavissa.

Toteutamme OIVA-vuorovaikutusmallia Prosessina sekä OIVA-klinikkana.

Tietoa koulutuksesta

OIVA-prosessi

OIVA-prosessi vahvistaa työyhteisöjen vuorovaikutustaitoja. 

OIVA-prosessi on innostava työskentelymuoto työntekijätiimille, joka haluaa vahvistaa vuorovaikutusosaamistaan vaikeasti puhevammaisten asiakkaiden kanssa.

OIVA-prosessissa työntekijätiimi syventyy OIVA-ohjaajan tuella vuorovaikutusosaamiseensa sekä yhteisön vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen. Työskentelyssä hyvät vuorovaikutustavat tuodaan näkyviksi, yhteiseen tietoisuuteen ja käyttöön. 

OIVA-prosessissa käytössä ovat OIVA-vuorovaikutusmallin® periaatteet ja työvälineet, jotka suuntaavat huomion vuorovaikutukseen, jäsentävät työskentelyä ja helpottavat vuorovaikutusta vahvistavien tavoitteiden asettamista. Työskentely perustuu vuorovaikutustilanteiden videointiin ja videoiden voimavaralähtöiseen havainnointiin yhdessä.  

OIVA-prosessin aikana työntekijät voivat videoida vuorovaikutustilanteita jopa kuuden asiakkaansa kohdalla.

OIVA-ohjaajan tuella opitaan löytämään vuorovaikutusta edistäviä tekijöitä tunnistamalla ja hyödyntämällä osallistujien vahvuuksia sekä käyttämään tietoisesti osaavan kumppanuuden elementtejä. 

Prosessi kestää vajaan vuoden ja sisältää 10 tapaamiskertaa. Prosessi on 16h kestoinen kokonaisuudessaan osallistujan osalta. 

Koulutuksesta saat

Koulutus tarjoaa uutta intoa, sisältöä ja hyvinvointia omaan työhösi. Ammattitaitosi kehittyy ja erityisosaamisesi vuorovaikutuksen alueella vahvistuu. Tunnistat ja tulet tietoiseksi vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Työyhteisösi vuorovaikutuskulttuurin vahvistumisen myötä palvelun laatu paranee, puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen voi vähentyä.  

OIVA-yhteisöt työskentelevät innovatiivisesti ja ovat edelläkävijöitä vuorovaikutusasioissa. Työyhteisössä vuorovaikutus ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunne lisääntyy.  

OIVA-prosessi on käytännönläheinen toimintatapa, mikä nivoutuu suoraan ja pitkävaikutteisesti työyhteisön työhön.

OIVA vastaa kokonaisen tiimin täydennyskoulutustarpeeseen. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti niille työyhteisöille, jotka työskentelevät vaikeasti puhevammaisten tai vuorovaikutuksen haasteita omaavien henkilöiden parissa. 

OIVA-klinikka

OIVA-klinikka työskentelyssä hyvät vuorovaikutustavat tuodaan näkyviksi, yhteiseen tietoisuuteen ja käyttöön. OIVA-klinikassa keskitytään asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

OIVA-klinikkajaksolla yhden puhevammaisen lapsen, nuoren tai aikuisen läheiset ja ammattilaiset kokoontuvat yhteen havainnoimaan eri vuorovaikutustilanteissa kuvattuja videoita OIVA-ohjaajan tuella.

Työskentelyssä sovitaan yhteisesti toimintatapoja, joilla vuorovaikutusta vahvistetaan arjen ympäristöissä. 

Käytössä ovat OIVA-vuorovaikutusmallin® periaatteet, työvälineet ja videotyöskentely OIVA-prosessityöskentelyä vastaavasti.

OIVAn keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutustilanteiden videoiminen. Työskentelyssä etsitään yhdessä vuorovaikutustilanteita edistäviä tekijöitä sekä tunnistetaan ja hyödynnetään osallistujien vahvuuksia.

Koulutuksesta saat

Ammattilaisena tai läheisenä erityisosaamisesi vuorovaikutusosaajana vahvistuu. Opit tunnistamaan vuorovaikutusta edistäviä toimintatapoja sekä lisäämään tietoisuuttasi oman toimintasi vaikutuksista vuorovaikutustilanteiden sujumiseen.

Onnistuneiden kohtaamisten myötä puhevammaisen henkilön tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen voi vähentyä.  

Koulutus tarjoaa uutta intoa, sisältöä ja hyvinvointia omaan työhön ja tasavertaiseen kohtaamiseen. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti niille työntekijöille ja läheisille (esimerkiksi vanhemmat, kuntouttajat, yhteisön työntekijät, opetushenkilöstö), jotka toimivat vaikeasti puhevammaisten tai vuorovaikutuksen haasteita omaavien ihmisten parissa.

Lisää tietoa koulutuksista

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jasmin Virta

Koulutussuunnittelija
jasmin.virta@inlive.fi 040 198 9292