Siirry sisältöön

RAPEVA® Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

RAPEVA® Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus tarjoaa syventäviä opintoja jo aiempaa ratkaisukeskeistä taustaa omaaville, perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. RAPEVA®-koulutus on kestoltaan viisi lähiopetuspäivää. Opintoihin kuuluu lisäksi itsenäisiä tehtäviä ja valmennusharjoittelua.

Valmentava työote perhetyössä luo luottamusta, kehittää asiakkaan aktiivisen toimijan roolia ja mahdollistaa rinnakkain työskentelyn mallin perheen parhaaksi.

Koulutus on 10 op laajuinen.

Ajankohtaiset RAPEVA® - koulutuksemme löydät täältä

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

 • Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen
 • Valmentava työote erilaisissa perheissä
 • Perhevalmennustyön prosessi
 • Narratiivisuus menetelmänä perheen tarinan tukemisessa
 • Tunnetaidot: tunnekieli ja sanaton viestintä apuna valmennustyössä
 • Sosiaaliset taidot: itsetuntemus ja identiteetin vahvistaminen vuorovaikutuksessa
 • Verkostoyhteistyö
 • Prosessikuvausten esittely 

Viiden etäopetus päivän lisäksi koulutukseen kuuluva itsenäinen opiskelu sisältää: 

 • Valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista; oma asiakas)
 • Kirjalliset välitehtävät
 • Vertaisryhmätyöskentely
 • Valmennusasiakkaan prosessikuvaus 

Koulutuksesta saat

Koulutuksesta saat kattavat käytännön työkalut ja toimintamallit neuromoninaisten henkilöiden  ohjaamiseen. 

Oikea-aikainen ja ohjattavan tarpeet ja taitotasot huomioiva ohjaus, kuntoutus ja tuki voivat ratkaisevasti helpottaa lapsen, nuoren ja hänen lähiympäristönsä elämää.

Ratkaisukeskeisen perhevalmentajan tuella perheiden arki helpottuu, rutiinien sujumiseen löydetään omat keinot, lapsen tai nuoren oppimiseen löydetään oikeat työkalut ja koko perheen jaksaminen paranee. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin henkilölle, joka toimii joko yksityisesti tai asiantuntijana omassa työtehtävässään esimerkiksi perheneuvolassa, koulussa, vammaispalveluissa tai psykiatrian erikoissairaanhoidon parissa. Soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille. 

Lisää tietoa koulutuksista

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jenni Vainio

Koulutussuunnittelija
jenni.vainio@inlive.fi 044 231 8240