Siirry sisältöön

1 minuutin luku

Saavutettavuuden huomiointi on asennetta sekä arjen pieniä tekoja

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa erilaisia digitaalisia palveluita on runsaasti, mutta onko kaikkien mahdollista käyttää niitä? Ympärivuorokautiset palvelumahdollisuudet ja joustava digitaalinen asiointi ovat vähentäneet aitoja ihmiskohtaamisia. Sen vuoksi henkilökohtaista apua on yhä vähemmän saatavilla.

Jotta kaikilla meillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digipalveluita, tarvitaan saavutettavuutta. Esteettömyydestä puhutaan, kun tarkoitetaan ympäristön helppokulkuisuutta ja toimivuutta. Saavutettavuudella puolestaan tarkoitetaan digimaailman esteettömyyttä. Saavutettava digipalvelu on helppokäyttöinen kaikille: se sisältää ymmärrettävää kieltä, sen käyttö on mahdollista ruudunlukijalla ja palvelun toiminnot ovat loogisissa paikoissa.

Asiaan on kiinnitetty viime vuosina huomioita lainsäädäntötasolla ja EU:n esteettömyysdirektiivin myötä digipalvelulakiin (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) on kirjattu muutoksia. Näiden muutosten myötä lain piiriin tuodaan uusia palveluja ja toimijoita. Lain avulla edistetään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Muutokset tulevat voimaan siirtymäajan päätyttyä 28.6.2025.

Saavutettavuus voidaan jaotella kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat

  • Tekninen saavutettavuus
  • Helppokäyttöisyys
  • Ymmärrettävyys

Yksi saavutettavuuden osa-alueista on ymmärrettävyys. Selkokielen tarvearvion (2019) mukaan Suomen väestöstä n. 10% tarvitsee selkokieltä ja tarpeen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Helppokäyttöisyydellä tarkoitetaan sitä, että sivusto on helppo hahmotta ja siellä käytetään esimerkiksi tuttuja kuvakkeita. Tekninen saavutettavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että HTML-standardia ja WCAG-ohjeistusta on noudatettu. Esimerkiksi näkövammainen henkilö, joka käyttää digilaitteita ruudunlukuohjelmilla, pystyy käyttämään sivustoa tai palvelua sujuvasti apuvälineillään silloin, kun se on teknisesti saavutettava.

Vastuullisuusraportointi

ESG tarkoittaa ympäristöä, sosiaalista vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa (Environmental, Social, Governance). ESG-raportointi on tapa viestiä yrityksen suorituskyvystä ja sitoutumisesta näihin kolmeen alueeseen. Vastuullisuusraportointi on yrityksen raportointia toimintansa vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.

Vastuullisuusraportointi tukee yrityksiä omassa vastuullisuustyössään ja auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi. Mikä olisi vastuullisempaa kuin viestiä saavutettavasti omalle työyhteisölleen ja asiakkaille?

Tarjoamalla saavutettavia materiaaleja organisaatio osoittaa sitoutumistaan sosiaaliseen vastuuseen ja inklusiivisuuteen. Saavutettavat materiaalit eivät auta ainoastaan niitä, joilla on erityistarpeita, vaan ne voivat myös laajentaa organisaation asiakaskuntaa. Saavutettavat materiaalit eivät ole tärkeitä vain asiakkaille, vaan myös työntekijöille. Tarjoamalla saavutettavia työkaluja ja materiaaleja yritys osoittaa huomioivansa työntekijöidensä tarpeet ja edistävänsä inklusiivista työympäristöä, mikä voi parantaa työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta.

Saavutettavuuden huomioiminen ei ole rakettitiedettä – se on ennemminkin asennetta ja arjen pieniä tekoja.

Näillä pääset alkuun saavutettavuuden huomioimisessa

  • Tarkista PowerPoint ja Word-dokumenteissa helppokäyttöisyys ohjelman omalla helppokäyttöisyyden tarkistustoiminnolla. Löydät toiminnon ohjelmista valitsemalla: tarkista à tarkista helppokäyttöisyys. Tee ohjelman ehdottamat muokkaukset.
  • Lisää somejulkaisujen kuviin vaihtoehtoinen teksti. Vaihtoehtoinen teksti kertoo ruudunlukijan käyttäjälle, kuvan sisällön.
  • Pohdi oman alasi ammattislangia. Miten selittäisit asian sellaiselle henkilölle, joka ei tunne alaasi?

Blogin kirjoittajina Karoliina Tammilehto, projektipäällikkö ja kouluttaja

Muuta ajankohtaista

Mininepsy-Ratkaisukeskeinen työote neuromoninaisen henkilön kohtaamisessa 30.-31.10.24

Mininepsy-Ratkaisukeskeinen työote neuromoninaisen henkilön kohtaamisessa 30.-31.10.24

Koulutuksen järjestää Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

RAPEVA® Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 29.10.2024-3.3.2025

RAPEVA® Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 29.10.2024-3.3.2025

Koulutuksen järjestää Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avekki®-toimintatapamalli 12h 30.10.– 31.10.2024 - Turku

Avekki®-toimintatapamalli 12h 30.10.– 31.10.2024 - Turku

Avekki-toimintatapamalli antaa työntekijälle ja työyhteisölle valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa aihetta...