Siirry sisältöön

Nepsy Master

Nepsy Master täydennyskoulutus on tarkoitettu jo valmistuneille Nepsy valmentajille.


Osallistuja voi olla joko vastavalmistunut tai todella kokenut valmentaja. Tässä koulutuksessa syvennetään ratkaisukeskeisyyttä, neuropsykiatrista osaamista sekä omaa valmentajuutta. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä. 

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
•    Case-työskentelyä, käytännönläheisiä harjoituksia, joita voit soveltaa asiakastyössä
•    Valmennusdemo ja valmennusharjoittelua
•    PDA ja autisminkirjo
•    Tyttöjen autismi ja ravitsemus
•    Polyvagaalinen teoria: aivojen ja hermoston biologinen pohja itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taustalla  
•    Tunne – Tarve –yhtälön merkitys rakentavan vuorovaikutuksen ratkaisujen ja motivaation löytymisessä
•    Minäpystyvyyden lisääntymisen merkitys vuorovaikutussuhteissa, resilienssi
•    Tarinallisuuden syventäminen: minä nepsy-valmentajana tällä hetkellä

Koulutuksesta saat

Koulutuksen tavoitteet
•    Uusimman nepsy- tietouden ja teoriapohjan laajentaminen
•    Reflektointia muiden valmentajien kanssa: vertaistuki, verkostoituminen ja käytännön vinkkien jakaminen
•    Itsesäätelyn ja -tuntemuksen tukeminen sekä vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin tukeminen. 
•    Vahvistaa osaamistasi ratkaisukeskeisissä valmennusmenetelmissä

Lisää tietoa koulutuksista

Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

Jenni Vainio

Koulutussuunnittelija
jenni.vainio@inlive.fi 044 231 8240